top of page
  1. Správce osobních údajů

    • Správce osobních údajů Statek Uhersko: Ing. David Novák, bytem Uhersko 9, 533 73 Uhersko, (dále jen "správce"), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

    • Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110  /2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. ​nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen "nařízení GDPR"). Jednotlivé účely, pro které správce údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

    • Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://www.statekuhersko.cz/, (dále jen "internetové stránky"). 

bottom of page