1. Správce osobních údajů

Správce osobních údajů Statek Uhersko - Ing David Novák, bytek Uhersko 9, 533 73 Uhersko, (dále jen "správce"), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.